Om oss

Fakta

  • Etablert 1951 som Egil Warvik Mekaniske Verksted.
    Generasjonsskifte til Warvik Mek. Verksted AS i 1989
  • Konstruksjon, utvikling og produksjon av spesialtilpasset utstyr.
  • Omsetning 2022, 19,2 mill.
  • Antall ansatte 10.
  • Sertifisert for produksjon iht EN-1090
    Godkjent lærebedrift

Warvik mek. verksted AS

En tilpasningsdyktig og innovativ bedrift


Warvik Mek verksted AS ble etablert i 1951 av Egil Marius Grimsmo Warvik. Da som Egil Warvik Mek Verksted, fabrikkasjon av  tønne- og snekkerimaskiner.

Bedriften ligger i bygda Flemma, midt i Sunndalsfjorden på Nordmøre, og har i alle år tilpasset seg behovene man har sett i nærområdet. På Nordmøre og i Romsdal var det lokalisert mange tønnefabrikker og snekkeribedrifter som hadde sterkt behov for mekanisering utover på femtitallet, noe Egil så muligheter i. Dermed ble Warvik Mek Verksted etablert.

Etter hvert måtte det finnes nye områder å tilby sine tjenester til, og siden det i dette området var en svært aktiv pelsdyrnæring med gode muligheter for mekanisering, ble det på sekstitallet utviklet en maskin for å kjemme reveskinn før disse ble sendt til auksjon. Flemming Kjemmemaskin for rev ble en suksess og ble bedriftens hovedprodukt i flere tiår. Det ble produsert over 5000 enheter av denne i ulike utgaver, og den ble ikke bare solgt til nærområdet, men til alle nordiske land, i tillegg til Canada og Russland. 

Fra 1990 og frem til i dag er det i hovedsak satset inn mot mineral-/bergverksindustrien, prosess og havbruk. Produksjon og utvikling av utstyr til disse er det som i dag utgjør hovedtyngden av vår virksomhet. Bedriften er i stadig utvikling og tilpasser seg nå, som tidligere, markedets og kundenes behov.
Epoker
Beskrivelse
1951-1975
Fabrikkasjon av Tønne- og snekkerimaskiner.
1960-1989
Utvikling og produksjon av utstyr til oppdrettsnæringen Produksjon av Flemming kjemmemaskiner for rev.
1990-2005
Utvikling og produksjon av utstyr til havbruk og fiskeoppdrett.
Utviklet og fikk patent på synkront løft av not og bunnring for oppdrettsmerder til havs.
Utvikling og produksjon av prosessutstyr til gjennvinningsindustrien.
2005-2010
Produksjon av maskiner til prosess- og offshore industri.
2007
3D-konstruksjonsverktøy innføres.
2008
Ny sveise og monteringshall taes i bruk.
2010
Økt fokus på konstruksjon og utvikling i egen regi. Utvikling av spesialtilpassede maskiner og utstyr til prosess-, bergverk- og havbunnsentreprenører.
Godkjent for produksjon av løfteutstyr i stål og aluminium.
2015
Nytt kontorbygg taes i bruk.
2016
Sertifisert iht. NS EN 1090 for stål og aluminium.
2017
2018
Nye sveisemaskiner og teknologi innføres med TipTig.
Nye CNC maskiner, dreibenk og dreiesenter installeres.
Kombinert planhøvel med dimensjonsanlegg, fresespindel og tappebord, levert 1951
Høvelmaskin for tretønner.
Hydraulisk drivemaskin for tretønner, levert Brødr. Endresen Tønnefabrikk 1952
Flemming kjemmemaskin modell 1985
Godkjent lærebedrift.
Medlem av Norsk Bergindustri