Bergverk

Bergverk

Utvikling og produksjon av utstyr til bergverksindustrien er en viktig del av vårt område.

Løfterammer for Big-bag
Lastepunkt for mating av bånd og pakkestasjoner.
Omlasting
Hydraulisk Tappeluke
Sollide kjørebroer til bruk ved lasting og masseforflytting.
Forskjellige typer tappeluker til bruk for steinmasser. Mekanisk, hydraulisk og elektrisk opererte.

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller se  "om oss" her inne.