Konstruksjon og engineering

Konstruksjon, utvikling og forbedringer

Bred og lang erfaring med å finne løsninger på forskjellige utfordringer. Vi benytter moderne 3D verktøy som inventor og SolidWorks til konstruksjon og beregninger.

Omlastekasse
Lokkemaskin
Spesial løsninger
Omlasting, retningsendring på masser

Kontakt oss

Kontakt oss for ytterligere informasjon eller se  "om oss" her inne.